Outplacement

Een reorganisatie, een verstoorde arbeidsverhouding, boventalligheid. Er zijn verschillende redenen en manieren om afscheid te nemen van elkaar. Teleurstelling, boosheid, onbegrip en onzekerheid maken het voor werkgever en werknemer(s) vaak lastig om constructief om te gaan met de ontstane situatie. Professionele ondersteuning voorkomt problemen. De werkgever kan zich richten op de organisatie en de werknemer(s) in het outplacementtraject worden begeleid naar een nieuwe werkkring. In hun eigen tempo en passend bij hun mogelijkheden en ambities.

Quadrivium biedt ondersteuning bij outplacement trajecten; maatwerk trajecten met als doel het vinden van een andere baan. Ons uitgangspunt daarbij is dat de medewerker de regisseur blijft van zijn eigen loopbaan en hiervoor verantwoordelijkheid draagt.

Quadrivium kan je eventueel ook ondersteunen met juridisch advies.

Wil je weten wat Quadrivium Outplacement voor jou kan betekenen? Neem contact op met mij voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek in Amsterdam, Abcoude of Utrecht.