Coaching

Op zoek naar antwoorden

Coaching speelt zich af in het hier en nu en is vooral gericht op ontwikkeling. Coaching is een methode om mensen te begeleiden bij het bereiken van hun gewenste doel(en) of bij het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden, zowel privé als op het werk. Coaching kan ook ingezet worden bij levensvraagstukken zoals “Wie ben ik? Wat wil ik nu eigenlijk met mijn leven?” Je kunt een coachingstraject ook gebruiken om helder te krijgen wat jouw sterke kanten zijn, hoe je de balans werk en privé kunt realiseren, om beter te leren samenwerken of te leren omgaan met stress, tijdsdruk en prestatiedruk