Werkwijze

Goede keuzes maak je op basis van verstand en gevoel. Beide verdienen de volle aandacht

In een aan de hand van een intakegesprek nader te bepalen aantal gesprekken en aan de hand van (maatwerk)opdrachten wordt de loopbaanvraag onderzocht. Centraal daarbij staan interesses, persoonlijke levensthema’s, drijfveren, wensen, kwaliteiten, maar ook valkuilen, belemmeringen en leerpunten. Als dit alles helder is, worden passende functies en branches in kaart gebracht. Dit leidt tot een doel en een plan waarmee dat doel bereikt kan worden.

Loopbaancoach zorgt voor vooruitgang

Mijn rol daarbij is die van spiegel en landkaart. Ik zwengel een denkproces aan en zorg voor vooruitgang. Maar je zit zelf achter het stuur en bepaalt je eigen route. Samen zorgen we voor het verkrijgen van een helder zelfbeeld: wie je bent, wat je wilt, wat je kunt, maar ook wat jou daarvan weerhoudt. Ik stimuleer je om naar jezelf te kijken.

Uiteraard werkt zo’n onderzoek alleen als je jezelf durft open te stellen en echt naar jezelf wilt kijken. Een goede klik met de coach is daarbij heel belangrijk. Daarom is er voor de start van een traject altijd een oriënterend, kosteloos, kennismakingsgesprek. Dan kunnen we situatie, vragen en verwachtingen bespreken en nagaan of mijn persoon en werkwijze daarop aansluiten.

De gesprekken voor Loopbaanadvies duren 1,5 uur. De sessies vinden eens in de twee weken plaats. Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.